Vogels kijken via de webcam? Ontdek Nederland Vogelland!

Niets is heerlijker dan een weekend de natuur in, bijvoorbeeld om te wandelen. Sinds het afgelopen weekend kunnen we weer vogels kijken via de webcams die de Vogelbescherming in en bij vogelnesten op diverse locaties in Nederland heeft opgehangen. Daarom zetten we een paar mooie natuurgebieden op een rijtje, waar je eindeloos kunt wandelen én waar je tal van vogels kunt spotten.

Ontmoet de hoofdrolspelers van Beleef De Lente

Op Beleefdelente.nl zijn miljoenen bezoekers getuige van het wel en wee van vogels zoals de zeearend, de ooievaar, de ijsvogel en verschillende uilensoorten. Je kunt de gebeurtenissen rond de oudervogels en hun jongen in de nesten op deze website via de webcam volgen. Als je wilt weten wat ze buiten het nest doen, kun je de vogels opzoeken. Meer dan een goede verrekijker en een paar laarzen heb je niet nodig! En een goede camera om mooie plaatjes te schieten.

Vogels kijken - OoievaarVogels kijken - IJsvogel

Vogels kijken in waterrijk Nederland

De ooievaars van Beleef De Lente leven in Gennep, in het stroomgebied van de Maas. Het ooievaarsnest staat hoog bovenop het oude stadhuis in Gennep. Overwinteren doet de ooievaar in Afrika, maar in het voorjaar en de zomer is het in het waterrijke Nederland uitstekend vertoeven voor deze trekvogel. Langs de oevers van de Maas vinden ooievaars hun lekkere hapjes, zoals kleine vissen, reptielen en andere waterdiertjes.

Spot visdiefjes en meer vogels in de Kraaijenbergse Plassen

Dicht in de buurt van Gennep, bij Heeswijk, liggen de Kraaijenbergse Plassen. Hier kun je nog veel meer vogels kijken, waaronder zeldzame exemplaren als de parelduiker en de roodkeelduiker. Vanuit de vogelkijkhut aan de weg van Gassel naar Geest zit je eerste rang en zie je ook de nestvlotjes van de visdiefjes!

Ontmoet de zeearend

De zeearend, die je via Beleef De Lente kunt volgen, heeft zijn nest in Nationaal Park De Alde Feanen in Friesland. Behalve de zeearend broeden in dit gebied nog zo’n honderd vogelsoorten. Veel trekvogels uit Scandinavië en Rusland, zoals zeearenden, ganzensoorten en andere watervogels, vinden in het waterrijke laagveenmoeras voldoende voedsel om te overwinteren. In De Alde Feanen kun je onder begeleiding van een gids de vogels vanaf het water bekijken tijdens een vaarexcursie.

Vogels kijken - ValkVogels kijken - Lepelaar

Ontdek meer pleisterplaatsen voor trekvogels

Zo telt Nederland tal van gebieden waar je vogels kunt spotten en observeren. De zeearend vind je ook in de Oostvaardersplassen. Hier kun je vanuit observatiehut De Schollevaer buiten het broedseizoen (van 15 juli tot 15 maart) vogels spotten. Gedurende het broedseizoen kun je tijdens een excursie van Staatsbosbeheer de kolonie aalscholvers bekijken. In het gebied De Blauwe Kamer tussen Wageningen en Rhenen staat ook een vogelobservatiehut. Hier kun je onder meer de aalscholver en lepelaar zien, en ’s winters de klapekster en de visarend. Andere mooie plekjes waar je veel bijzondere vogelsoorten ziet, zijn het vogeleiland Tiengemeten, de Biesbosch, de Zeeuwse eilanden en het Waddengebied.

  • Naam
  • Email