De Wadden; koester ons unieke werelderfgoed nu het nog kan!

Heb jij gehoord dat de Wadden zullen verzuipen binnen nu en 100 jaar? Onlangs werd ons via de media duidelijk gemaakt, dat ons unieke werelderfgoed, de Waddenzee, ernstig bedreigd wordt in zijn voortbestaan. De zandbanken, de kwelders, de wadplaten en de geulen zullen – in plaats van enkele keren per dag – voorgoed onder het wateroppervlak verdwijnen, met alle gevolgen van dien. Ontdek tijdens een verblijf op de Wadden, waarom we dit moeten zien te voorkomen! En lees hieronder hoe en wat je moet bekijken in dit unieke stukje Nederland!

De Waddenzee is ontstaan door de zeespiegelstijging. Heel lang geleden ontstonden door de aanvoer van zand en slib de eilanden, de zandbanken en de wadplaten. Op de Wadden regeert het ritme van wind en zee; twee keer per dag staat het wad onder water en net zo vaak valt het droog. Datzelfde wassende water kan ook weer de teloorgang van het unieke gebied veroorzaken.

Bezoek de Werelderfgoedweken van half juni tot half september

Het hoogtepunt in het werk van de inmiddels 50-jarige Waddenvereniging is de benoeming door UNESCO van de Waddenzee als Werelderfgoed in 2009. Wist je dat de Waddenzee het enige natuurgebied in Nederland is met deze bijzondere status? Het unieke aan de Wadden is niet makkelijk in woorden te vatten; je moet het simpelweg ervaren. Zie de stoere plantjes die overleven in een zoute omgeving, spot de zonnebadende zeehonden en maak een wandeling over de zeebodem; het kan bij uitstek op de Wadden! Tijdens de jaarlijkse Werelderfgoedweken kun je het waddengebied optimaal ervaren, door speciale excursies te volgen. De Waddenvereniging komt binnenkort met het programma voor 2017.

Spot de vele trekvogels op de zandplaten

De Wadden vormen een onmisbare schakel in de grote vogeltrek, waarvan de route zowel van noord naar zuid als andersom voert. Het waddengebied is echt van levensbelang voor de vele vogels die er komen eten, pauzeren of broeden. Vooral in het voor- en najaar zijn er grote vogelzwermen te spotten. Zo vliegen vele vogels – na de overwintering in warme streken – in het voorjaar noordwaarts, soms wel tot aan Canada of Groenland, om te broeden. Meeuwen, sterns, eenden, steltlopers en lepelaars kiezen er echter voor om in het waddengebied te broeden. Een zeer gewilde broedplaats is bijvoorbeeld het onbewoonde en beschermde eiland Griend, tussen Terschelling en Harlingen. Meer dan de helft van alle grote sterns die naar Nederland komen, strijken hier neer. Bij laagwater is de naastgelegen wadplaat Grienderwaard voor deze vogels een heerlijk buffet op steenworp afstand. Neem als vogelliefhebber vooral je verrekijker mee als je – een verantwoorde afstand in acht nemend – langs dit vogeleiland vaart.

Ontdek het kleine leven op en onder het slik

Waar ontdek je om de paar uur een stuk land vol geheimen? Juist; op de Wadden! Je ziet het niet meteen, maar bij nadere beschouwing ontdek je een mooi ‘klein leven’ op de slikkige wadplaten. Want als de wadbodem droogvalt, openbaart zich een wereld op zich. Je ziet eerst vooral de vogels die zich volstoppen met lekkers en je ervaart weidse uitzichten, maar als je bukt en je kijkt met een scherpe blik, dan ontwaar je diersoorten die zich liever verstoppen. Zo zijn er de strandgaper, de zager en de wadpier te zien. Deze laatstgenoemde worm poept dunne zanddrolletjes uit na het eten van relatief grote hoeveelheden zand tijdens het graven. De zeebodem van de Wadden verkennen? Dat kan prima met een zogeheten ‘droogvaltocht’. Deze speciale tochten worden door Historische Zeilvaart Harlingen in samenwerking met de Waddenvereniging georganiseerd. Met een historisch zeilschip vaar je naar een plek waar de zee ’s middags helemaal wegtrekt, waarna je de zeebodem kunt betreden.

Op zoek naar de zeehond, het symbool van de Waddenzee

Tijdens je vaartochten op de Wadden kom je vaak langs zandbanken, waar zeehonden zich lekker opwarmen aan de zon. De gewone zeehond, die je – in tegenstelling tot de grijze zeehond die de Noordzee prefereert – vaak op het wad aantreft, leeft vooral aan de zuidkant van de Waddeneilanden. Vooral voor de kust van Vlieland en rond Terschelling leven vrij grote populaties. De aandoenlijke dieren krijgen hun jongen in de zomer en laat dat nu net qua toeristen de drukste periode zijn. Vandaar dat speciale ‘zeehondenreservaten’ ingesteld zijn, om te voorkomen dat er verstoringen tussen moeder en kind optreden. Je kunt uiteraard zeehonden bekijken bij zeehondenopvangcentrum Ecomare op Texel, maar je kunt je ook aanmelden voor een speciale robbentocht. Een ware belevenis! Een andere leuke aanrader is een ‘safari door de woestijn van Vlieland’ met de Vliehors Expres. Neem plaats in deze truck, die over de enorme zandvlakten van de Vliehors rijdt en uitzichten biedt op chillende zeehonden in het zand.

  • Naam
  • Email